Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Dokončenie rekonštrukcie - Cintorín nám. Š. Moysesa

Dokončenie rekonštrukcie - Cintorín nám. Š. Moysesa

Na konci 13. týždňa bola dokončená rekonštrukcia vodovodnej nádrže - obruby na Cintoríne nám. Š. Moysesa.

02.04.2019 14:39