Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Krematórium a cintorínske služby

Krematórium a cintorínske služby

Z dôvodu začínajúch sa mrazov bude dňa 29.11.2019 odstavená voda na Cintoríne nám. Š. Moysesa, Urnový háj a Centrálnom cintoríne mesta Banská Bystrica - Kremnička. 

29.11.2019 11:58