kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Harmonogram prác v 11. týždni 2020

Harmonogram prác v 11. týždni 2020

V 11. týždni (9.3.2020 - 15.3.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

 

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
 mesto BB  orez globóznych javorov
 centrum mesta  odkrývanie záhonov
 Stredisko 422   
 Tulská-pravá strana-párne čísla  odstraňovanie náletov, zber konárov
 Stredisko 423  
 Sitnianska-revitalizácia vnútrobloku  výruby podľa právoplatného rozhodnutia

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

09.03.2020 10:06