kvetinová výsadba

ZELEŇ

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Harmonogram prác v 14. týždni 2020

Harmonogram prác v 14. týždni 2020

V 14. týždni (30.3.2020 - 5.4.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce :

 

 Stredisko
 plánovaný výkon
 Stredisko 421  
   ošetrovanie trvalkových záhonov
   výsadba stromov
   orez smutných vŕb
 Stredisko 422   
   ošetrovanie zelene
   orez smutných vŕb
   zber konárov po orezoch
 Stredisko 423  
   jarné vyhrabávanie lístia
   ošetrovanie zelene

 

Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh !

30.03.2020 09:38