úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Pravidlá pohybu na bežkách

Pravidlá bezpečného pohybu na bežkách 

1. Berte ohľad na ostatných bežkárov. Vzájomnou ohľaduplnosťou predídete väčšine problematických situácií. 

2. Jazdite vpravo - ak sú spravené dve stopy. Keď je len jedna a zvyšok trate je upravený pre korčuliarov, má vždy prednosť bežkár idúci vpravo. A to bez ohľadu na to, či ide z kopca alebo do kopca. 

3. Pokiaľ je upravená iba stopa pre klasický štýl (skútrom, bez úpravy na korčuľovanie), prednosť má vždy bežkár jazdiaci z kopca.

4. Vzájomné predbiehanie je povolené z oboch strán. Pomalší bežkár nie je povinný uvoľniť stopu pre rýchlejšieho bežkára. Rýchlejší bežkár by mal upozorniť o svojom zámere s strany, z ktorej bude obchádzať.

5. Pri predbiehaní držte palice pri sebe, zabránite prípadnému zraneniu.

6. Dodržujte priestor pre korčuľovanie a neničte stopu.

7. Keď chcete na trati zastaviť, alebo ste spadli, uvoľnite stopu ostatným. 

8. V stope sa pohybujte len s pripnutými bežkami. Peším chodcom je zakázané chodiť v stope a musia sa pohybovať mimo upravenú trasu.

9. Na trate nevoďte psy. A už vôbec nie naviazané na vodítku, či popruhu.