úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Areál zimných športov

Areál zimných športov sa podarilo vytvoriť na základe myšlienky riaditeľa ZAaRESu PhDr. Ivana Šaba, po veľkom úspechu umelo zasneženého bežkárskeho okruhu v Kremničke. Na rok 2016 sa našli v rozpočte mesta finančné prostriedky na zakúpenie dvoch snežných kanónov a ostatnej techniky potrebnej na zasnežovanie a tak sa pri prvých mínusových teplotách začal zasnežovať areál plážového kúpaliska. Najskôr však muselo prísť k dohode a ústretovým krokom s majiteľmi a nájomníkmi areálu a pozemkov v areáli, s firmami Aqualand Slovakia s.r.o. a Doprastav a.s.

 

 

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV PARKU ZIMNÝCH ŠPORTOV

 1. Park zimných športov je sprístupnený verejnosti v čase:

              Pon. – Pia. 7:00 – 19:00

              Víkendy, sviatky: 9:00 – 17:00

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje zmenu otváracích hodín.

 2. Areál Parku zimných športov je sprístupnený bezplatne.

 3. Nevstupujte na bežecké trate bez lyží.

 4. Zákaz vodenia psov.

 5. Zákaz vstupu na jazero.

 6. Nevstupujte na skokanský mostík.

 7. Udržiavajte čistotu.

 8. Každý návštevník je povinný dbať na ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia, ako aj ochranu a bezpečnosť ostatných návštevníkov parku zimných športov.

 9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie návštevníkov pri vykonávaní športovej činnosti.

 10. Každý návštevník areálu sa zúčastňuje športových a iných aktivít na vlastné nebezpečenstvo.

 11. Vstupom do areálu Parku zimných športov vyjadruje každá osoba – návštevník svoj súhlas s týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

 12. Návštevník, ktorý aj napriek upozorneniu nedodržuje návštevný poriadok, bude z areálu vykázaný.

 13. V prípade, ak návštevník neopustí na vyzvanie areál dobrovoľne, môže správca požiadať o zakročenie vlastnej strážnej služby, alebo príslušníkov mestskej polície.

 14. Návštevníci sú povinný dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia.

 15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli.

 16. Účelom návštevného poriadku je bezpečnosť a a ochrana zdravia návštevníkov.

 17. Park zimných športov zrealizovala a spravuje mestská príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby.

 18. Park zimných športov bol zrealizovaný v spolupráci so spoločnosťami Aqualand, Dixon Resort a Doprastav.

 19. Dodržujte pokyny správcu Areálu zimných športov.

 20. Informácie nájdete aj na stránke zaaresbb.sk.

Tento návštevný poriadok je účinný od 21.12.2016 až do odvolania. Ďakujeme.

Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, Banská Bystrica