Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Oznamy

Oznamy - Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička

Zoznam hrob. miest s končiacim nájmom v roku 2020 a neplatičov Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica

https://www.zaaresbb.sk/documents/858656-Centrálny cintorín 2020.doc

 

 

Oznamy - cintorín Námestie Štefana Moysesa

Zoznam hrob. miesta s končiacim nájom v roku 2020 a neplatičov Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica

parcela A                https://www.zaaresbb.sk/documents/309103-Neplatiči parcelaA2020.docx

parcela B                https://www.zaaresbb.sk/documents/693838-Neplatiči parcelaB2020.docx

parcela C                https://www.zaaresbb.sk/documents/780836-Neplatiči parcelaC2020.docx

parcela D               https://www.zaaresbb.sk/documents/526052-Neplatiči parcelaD2020.docx

parcela E                https://www.zaaresbb.sk/documents/493853-Neplatiči parcelaE2020.docx

parcela F                https://www.zaaresbb.sk/documents/541478-Neplatiči parcelaF2020.docx

parcela G                https://www.zaaresbb.sk/documents/295320-Neplatiči parcelaG2020.docx

parcela H dets.      https://www.zaaresbb.sk/documents/916487-Neplatiči parcelaHdets.2020.docx

parcela H               https://www.zaaresbb.sk/documents/781024-Neplatiči parcelaHdosp2020.docx

parcela I                https://www.zaaresbb.sk/documents/317603-Neplatiči parcelaI2020.docx

parcela J                https://www.zaaresbb.sk/documents/698778-Neplatiči parcelaJ2020.docx

parcela K              https://www.zaaresbb.sk/documents/132870-Neplatiči parcelaK2020.docx

parcela L               https://www.zaaresbb.sk/documents/510155-Neplatiči parcelaL2020.docx

parcela M              https://www.zaaresbb.sk/documents/536984-Neplatiči parcelaM2020.docx

parcela N              https://www.zaaresbb.sk/documents/612276-Neplatiči parcelaN2020.docx

parcela P              https://www.zaaresbb.sk/documents/100196-Neplatiči parcelaP2020.docx

parcela Q              https://www.zaaresbb.sk/documents/133249-Neplatiči parcelaQ2020.docx

parcela R              https://www.zaaresbb.sk/documents/993815-Neplatiči parcelaR2020.docx

parcela S              https://www.zaaresbb.sk/documents/133002-Neplatiči parcelaS2020.docx

parcela U              https://www.zaaresbb.sk/documents/334342-Neplatiči parcelaU2020.docx

parcela V              https://www.zaaresbb.sk/documents/775060-Neplatiči parcelaV2020.docx

parcela X,Ya, Yb  https://www.zaaresbb.sk/documents/429859-Neplatiči parcela XaYa,Yb2020.docx

 

 

Oznamy - Urnový háj - Kremnička

Zoznam neplatičov hrobových miest Urnový háj - Kremnička

https://www.zaaresbb.sk/documents/457574-UH neplatiči 2020.docx

Zoznam hrobových miest s končiacim nájmom v roku 2020 Urnový háj - Kremnička

https://www.zaaresbb.sk/documents/559620-UHkončiacinájom2020.docx