Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Cenník

 

Názov položky Suma bez DPH DPH 20%  Celková suma
Prepožičanie obradnej siene Krematória (30min.) 59,25 € 11,85 € 71,10 €
Vystavenie rakvy v rozlúčkovej miestnosti  13,50 € 2,70 € 16,20 €
Obradník  13,50 € 2,70 € 16,20 €
Rečník  11,50 € 2,30 € 13,80 €
Recitácia  8,50 € 1,70 € 10,20 €
Hudba pri obrade - organ  11,25 € 2,25 € 13,50 €
Hudba pri obrade - reprodukovaná  7,00 € 1,40 € 8,40 €
Manipulácia s rakvou  5,75 € 1,15 € 6,90 €
Aranžovanie katafalku 7,25 € 1,45 € 8,70 €
Zapožičanie rakvy (len v prípade uskutočnenia obradu pri urne) 36,50 € 7,30 € 43,80 €
Príplatok za služby mimo pracovnej doby (obrad)  42,00 € 8,40 € 50,40 €
Príplatok za služby v deň pracovného pokoja  111,75 € 22,35 € 134,10 €
Použitie chladiaceho boxu do 24 hodín 7,00 € 1,40 € 8,40 €
Spopolnenie ľudských pozostatkov 88,25 € 17,65 € 105,90 €
Spopolnenie dieťaťa do 10 rokov a potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu 50,50 € 10,10 € 60,60 €
Spopolnenie ľudských ostatkov (exhumácia) 50,50 € 10,10 € 60,60 €
Úprava popola  8,50 € 1,70 € 10,20 €
Urna úradná  5,00 € 1,00 € 6,00 €
Transportný obal a balné 5,25 € 1,05 € 6,30 €
Poštovné  3,90 € oslobodené 3,90 €
Uskladnenie urny po 6 mesiacoch za každý aj započatý mesiac 1,25 € 0,25 € 1,50 €

 

Orientačné ceny obradov vykonaných v Krematóriu Banská Bystrica Cena s DPH
Občiansky obrad s výstavou rakvy v rozlúčkovej miestnosti 165,00 €
Občiansky obrad bez výstavy rakvy v rozlúčkovej miestnosti 148,80 €
Cirkevný obrad s výstavou rakvy v rozlúčkovej miestnosti 141,00 €
Cirkevný obrad bez výstavy rakvy v rozlúčkovej miestnosti 116,40 €
Obrad v rozlúčkovej miestnosti 47,70 €

 

Konecná cena za obrad sa môže meniť vzhľadom na individuálne požiadavky objednávateľa.