Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Cintorín nám. Š. Moysesa

Cintorín nám. Š. Moysesa

V 13. týždni prebieha dočisťovanie Cintorína nám. Š. Moysesa Banská Bystrica po zimnom období cintorínskymi pracovníkmi a odsúdenými. Týmto sa chceme poďakovať Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, Banská Bystrica

25.03.2019 14:06