Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Cintorín nám. Š. Moysesa oprava hlavného chodníka

Cintorín nám. Š. Moysesa oprava hlavného chodníka

Dňa 07.06.2019 bola vykonaná oprava hlavného chodníka na cintoríne Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica.

10.06.2019 12:28