Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Čistenie Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica

Čistenie Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica

V 26. týždni prebehlo čistnie Cintorína nám. Š. Moysesa Banská Bystrica za pomoci odsúdených. Týmto by sme sa chceli poďakovať Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, Banská Bystrica.

01.07.2019 09:28