Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Kosenie cintorínov

Kosenie cintorínov

V 25.-26. týždni ( od 18.06. do 30.06.2019) prebehne 2. kosba cintorína Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Banská Bystrica. Upozornenie: K zmene harmonogramu kosenia môže dôjsť v prípade nepriaznivého počasia.

19.06.2019 09:57