Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Oprava vodovodného potrubia

Oprava vodovodného potrubia

Dňa 25.04.2019 bola opravená porucha vodovodného potrubia na Centrálnom cintoríne mesta Banská Bystrica - Kremnička. Od dnešného dňa je voda pre návštevníkov cintorína k dispozícii.

26.04.2019 14:54