Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Plánovaná odstávka dodávky vody

Plánovaná odstávka dodávky vody

Dňa 23.07.2019 sa zdôvodu plánovaného prepušenia vody nebudú vykonávať obrady v Krematóriu. 

22.07.2019 09:05