Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Sviatok všetkých svätých 2019

Sviatok všetkých svätých 2019

Sviatok všetkých svätých Cintorín nám. Š. Moysesa, Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička, Urnový háj - Kremnička

05.11.2019 10:25